k18ikarajat
Ikärajaluokitellun ja -luokittelemattoman ohjelman K18-ikärajamerkinnät.

Finnkino ilmoittaa internet-sivuillaan esittävänsä Anna Erikssonin ohjaaman M-elokuvan lokakuussa Helsingin Maximissa "luokittelemattomana" ja alle 18-vuotiailta kiellettynä. Vuonna 2011 voimaan tulleen uuden Kuvaohjelmalain myötä ilman ikärajaluokittelua saatavaa K18-ikärajaa on mahdollista käyttää, jos ”kyseessä on ohjelma, joka on yksiselitteisesti tarkoitettu tarjottavaksi ainoastaan 18 vuotta täyttäneille”.

– Nykylainsäädäntö siis lähtee siitä, että kuvaohjelman tarjoaja vastaa esittämistään/levittämistään ohjelmista, KAVI:n Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön ylitarkastaja Maarit Pietinen kertoo sähköpostitse. – Jos tarjoaja arvioi, että ohjelma on sisällöltään sellainen, että sitä ei tarvitse laissa mainituin perustein (9 §–11 §) luokitella, hän voi sen jättää luokittelematta. Sen jälkeen, kun ohjelmaa on julkisesti tarjottu yleisölle, voi viranomainen käynnistää selvityksen siitä, olisiko ohjelma pitänyt luokitella vai ei. Jos KAVI katsoo, että ohjelma olisi pitänyt luokitella, voi KAVI tehdä rikosilmoituksen kuvaohjelmalain 5 §:n rikkomisesta ja tapauksesta riippuen mahdollisesti myös rikoslain 17. luvun 18 b §:n rikkomisesta, hän jatkaa.

– Tässä vaiheessa nykyisen lainsäädännön suomin valtuuksin, ei valvova viranomainen voi (eikä haluakaan) tehdä muuta kuin vaatia Finnkinolta ikämerkinnän muuttamista, jos elokuvaa ei ole ikäluokiteltu ja ilmoitettu KAVI:n kuvaohjelmaluetteloon (ja tällä hetkellä ei ole), Pietinen toteaa. – Luokittelu ja ilmoitus on tehtävä ennen kuin elokuvaa esitetään yleisölle. Elokuvan ensi-ilta on vasta 4.10.2018, joten aikaa luokitteluilmoituksen tekemiseen  vielä on. KAVI voi puuttua asiaa vasta 4.10.2018 jälkeen.

 

 

Kuvaohjelmalaki:

18 b § (17.6.2011/713)

Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle

Joka kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle julkisesti esittää tai levittää taikka muulla tavoin tarjoaa taikka pitää hänen saatavillaan

1) vastoin kuvaohjelmalain (710/2011) 5 §:n 1 momentissa säädettyä kuvaohjelman, jota ei ole luokiteltu tai jolle ei ole annettu ikärajaa 18 ja jossa tai jonka yhteydessä ei ole selvästi havaittavia merkintöjä tai

2) vastoin 1 kohdassa mainitun lain 6 §:n 1 momentissa säädettyä kieltoa kuvaohjelman, jonka ikäraja on 18,

on tuomittava kuvaohjelman laittomasta esittämisestä tai levittämisestä alaikäiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Ensi-illat

Keskiviikko 11.12.

ilmestyskirjanytjuliste

Perjantai 13.12.

westernstarsjuliste jouluiloaukrainaanjuliste

Lisää ensi-iltoja

Seuraavat kotimaiset:

jouluiloaukrainaanjuliste terasleiditjuliste helenejuliste2 heinahattuvilttitossujaarhakkakoululainenjuliste

Lisää kotimaisia ensi-iltoja