k18ikarajat
Ikärajaluokitellun ja -luokittelemattoman ohjelman K18-ikärajamerkinnät.

Finnkino ilmoittaa internet-sivuillaan esittävänsä Anna Erikssonin ohjaaman M-elokuvan lokakuussa Helsingin Maximissa "luokittelemattomana" ja alle 18-vuotiailta kiellettynä. Vuonna 2011 voimaan tulleen uuden Kuvaohjelmalain myötä ilman ikärajaluokittelua saatavaa K18-ikärajaa on mahdollista käyttää, jos ”kyseessä on ohjelma, joka on yksiselitteisesti tarkoitettu tarjottavaksi ainoastaan 18 vuotta täyttäneille”.

– Nykylainsäädäntö siis lähtee siitä, että kuvaohjelman tarjoaja vastaa esittämistään/levittämistään ohjelmista, KAVI:n Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön ylitarkastaja Maarit Pietinen kertoo sähköpostitse. – Jos tarjoaja arvioi, että ohjelma on sisällöltään sellainen, että sitä ei tarvitse laissa mainituin perustein (9 §–11 §) luokitella, hän voi sen jättää luokittelematta. Sen jälkeen, kun ohjelmaa on julkisesti tarjottu yleisölle, voi viranomainen käynnistää selvityksen siitä, olisiko ohjelma pitänyt luokitella vai ei. Jos KAVI katsoo, että ohjelma olisi pitänyt luokitella, voi KAVI tehdä rikosilmoituksen kuvaohjelmalain 5 §:n rikkomisesta ja tapauksesta riippuen mahdollisesti myös rikoslain 17. luvun 18 b §:n rikkomisesta, hän jatkaa.

– Tässä vaiheessa nykyisen lainsäädännön suomin valtuuksin, ei valvova viranomainen voi (eikä haluakaan) tehdä muuta kuin vaatia Finnkinolta ikämerkinnän muuttamista, jos elokuvaa ei ole ikäluokiteltu ja ilmoitettu KAVI:n kuvaohjelmaluetteloon (ja tällä hetkellä ei ole), Pietinen toteaa. – Luokittelu ja ilmoitus on tehtävä ennen kuin elokuvaa esitetään yleisölle. Elokuvan ensi-ilta on vasta 4.10.2018, joten aikaa luokitteluilmoituksen tekemiseen  vielä on. KAVI voi puuttua asiaa vasta 4.10.2018 jälkeen.

 

 

Kuvaohjelmalaki:

18 b § (17.6.2011/713)

Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle

Joka kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle julkisesti esittää tai levittää taikka muulla tavoin tarjoaa taikka pitää hänen saatavillaan

1) vastoin kuvaohjelmalain (710/2011) 5 §:n 1 momentissa säädettyä kuvaohjelman, jota ei ole luokiteltu tai jolle ei ole annettu ikärajaa 18 ja jossa tai jonka yhteydessä ei ole selvästi havaittavia merkintöjä tai

2) vastoin 1 kohdassa mainitun lain 6 §:n 1 momentissa säädettyä kieltoa kuvaohjelman, jonka ikäraja on 18,

on tuomittava kuvaohjelman laittomasta esittämisestä tai levittämisestä alaikäiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Ensi-illat

Perjantai 28.9.

johnnyenglish3juliste tyhjiojuliste

rajajuliste maryjanoidankukkajuliste

waitingforbarcelonajuliste hellfestjuliste

Lisää ensi-iltoja

Seuraavat kotimaiset:

 tyhjiojuliste olavivirtajuliste valmentajajuliste holmonuorisydanjuliste

Lisää kotimaisia ensi-iltoja

Katsotuimmat kotimaiset 1970–

Katsotuimmat kotimaiset 1970–

1. Tuntematon sotilas (2017) 1 017 201
2. Uuno Turhapuro armeijan leivissä (1984) 750 965
3. Maa on syntinen laulu (1973)
711 909

Katsotuimmat ensi-illat 2018

Päivitetty 25.6.

1. Avengers: Infinity War 224 805
2. Deadpool 2 169 220
3. Black Panther
148 523
4. Supermarsu suomi
140 697
5. Coco  132 936

Katsotuimmat kotimaiset 2018

Päivitetty 25.6.

1. Supermarsu
140 697
2. Veljeni vartija 121 199
3. Varasto 2 94 031
4. Kaikki oikein 74 596
5. Suomen hauskin mies 55 755

ranin

PCA FI 220x150

Nyt elokuvateattereissa

ilosiaaikojamielensapahoittajuliste
Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja

Tiina Lymi
4. viikko

207 456
katsojaa 20.9. mennessä

mm2juliste
Mamma Mia! Here We Go Again
O. Parker
9. viikko

343 289
katsojaa 20.9. mennessä

Kotimaiset elokuvat TV:ssä

Ilmoituksia

Go to top